Tresty

Aktuálne a nezaplatené tresty

Všetky pokuty sa hradia v hotovosti organizátorovi vždy najneskôr do nasledujúceho súťažného stretnutia daného tímu. V prípade neuhradenia pokuty v termíne budú všetky súťažné stretnutia daného tímu kontumované 0:5 v prospech súpera. V prípade akýchkoľvek dotazov neváhajte kontaktovať Disciplinárnu komisiu prostredníctvom e.mailu: dk@uni-liga.sk.

Hráči:

žiadne tresty

Tímy:

žiadne tresty