Rádio SiTy

Rádio SiTy je interaktívne, veselé a mladé rádio, ktorého hudobný formát sa prikláňa k tanečnej hudbe a informáciám, udalostiam a aktivitám s ňou spojených.
Rádio SiTy majú možnosť počúvať poslucháči už od roka 2004, kedy začalo vysielať na frekvencii 107 FM.

Vývoj rádia SiTy bol prudký, nakoľko bolo žiadané nielen poslucháčmi, ale aj samotnými reklamnými partnermi.

Cieľovou skupinou rádia SiTy sú poslucháči vo veku od 12 do 40 rokov. Je to silná mladá skupina, ktorá žije, pracuje alebo sa inak realizuje v meste Bratislava a podľa štatistiky ovplyvňuje až 55% rodinných výdavkov.
Rádio SiTy ako kontaktné médium prináša v živom vysielaní zaujímavých hostí, prezentuje zaujímavé miesta, udalosti, skutočnosti týkajúce sa opäť najmä Bratislavy a okolia.
Rádio SiTy momentálne svojim signálom pokrýva celú Bratislavu a Galantu. Má tendenciu sa rozšíriť aj na iné regióny Slovenska.
Funkciou rádia SiTy je zabaviť a informovať o dianí v centre záujmu cieľovej skupiny, o stave vo veciach verejných a možnostiach zasahovania do nich, o aktuálnej situácii v doprave, o zaujímavých ponukách obchodov a firiem, priniesť živé udalosti, pozvať zaujímavé osobnosti naživo, priniesť zaujímavé kultúrne podujatia.
Rádio SiTy je dynamickým sprievodcom životom a prácou 24 hodín denne.
Rádio SiTy je úplne jedinečné už len tým, že sa majú možnosť − poslucháči s rádiom aj “fyzicky stretnúť”.
Rádio umiestnilo vysielacie pracovisko s možnosťou živého vysielania s hosťami rádia oproti obchodnému a kultúrnemu centru POLUS CITY CENTER na Vajnorskej ulici. Z obchodného hľadiska je existencia takéhoto rádia rovnako oprávnená ako z hľadiska programového. Z pohľadu poslucháča je výhoda získavať informácie, ktoré sú z dôvodov regionálnej príslušnosti pre neho zaujímavé − teda informácie o službách ktoré má na dosah, resp. informácie o akciách a zľavách, ktoré môže jednoducho priamo v mieste bydliska užívať. Pre zadávateľa, resp. klienta je tak isto výhoda jasná − minimalizuje sa zásah mimo jeho obchodných záujmov, jeho služby a akcie sú okamžite “používateľné”, v rámci programu, ktorý sa snaží reflektovať krivku sledovanosti jednotlivými cieľovými skupinami je možné zásah ešte viac upresniť.
Bratislava ako mesto s najväčším ekonomickým potenciálom ako aj najvyšším počtom obyvateľov (a teda adresátov reklamy) ako aj iné ťažiskové regióny je v našich podmienkach optimálnym priestorom na zriadenie a existenciu rádia SiTy.
Svojim pokrytím rádio SiTy ponúka svojim poslucháčom viac skutočne užitočných služieb a svojim klientom viac reálnych zákazníkov za výhodnejších podmienok.

Rádio SiTy vysiela v rámci Bratislavy na štyroch frekvenciách:
107,0 FM – pokrýva Staré a Nové mesto Bratislavy, MC Bratislava Ružinov
98,5 FM – pokrýva MC Bratislava Petržalka
89,7 FM – pokrýva MC Bratislava Devínska Nová Ves
92,3 FM – pokrýva MC Bratislava Dúbravka
96,0 FM – pokrýva Bratislavu a smer Senec a diaľnicu D1 a R1

Rádio SiTy vysiela v Galante:
92,1 FM – pokrýva celú Galantu a Šalu