Registrácie a prestupy

Postup registrácie tímu a hráčov a postup pre prestupy hráčov

Registrácia tímu

Krok č.1 – Nezáväzná prihláška

Kapitán/manažér tímu, ktorý má záujem zapojiť sa do súťaží Uniliga Bratislava vyplní nezáväzný formulár pre registráciu nového tímu (FORMULÁR).

Krok č.2 – Potvrdzujúcí e-mail

Na Váš e-mail, ktorý ste uviedli vo formulári, Vám bude odeslané potvrdenie o prijatí Vašej žiadosti o účasť vo Vami vybranej súťaži Uniligy. V prípade, že Vám toto potvrdenie neprišlo, kontaktujte nás prosím na telefónnom čísle +421 948 443 505.

Krok č.3 – Úhrada štartovného

Po potvrdení o prijatí Vašej žiadosti uhraďte registračný poplatok do súťaže na účet Uniliga Bratislava vo výške stanovenej pre súťažný ročník:

IBAN účtu: SK13 8330 0000 0026 0076 5217 (Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky)

Do poznámky pre príjemcu uvádzajte NÁZOV TÍMU, ktorý ste uviedli v nezáväznej prihláške.

Registrácia hráčov tímu

K dokončeniu registrácie tímu do súťaže je nutné zaregistrovať aj jednotlivých hráčov, ktorí budú za daný tím súťažiť. Do súpisky je možné v priebehu sezóny dopĺňať nových hráčov, najneskôr však do 4. kola pred koncom základnej hracej časti.

Registrácia hráčov prebieha prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Krok č.1 – elektronická prihláška

Hráč, alebo jeho zástupca (kapitán/manažér tímu) vyplní elektronickú prihlášku hráča (FORMULÁR).

Krok č.2 – fotografia hráča

Hráč/kapitán/manažér tímu zašle prostredníctvom elektronickej počty (e-mailom) fotografiu hráča na adresu registracia@uni-liga.sk. Do predmetu správy uvedie text “fotografia + názov tímu“.  Fotografie hráčov je potrebné uvádzať s MENOM hráča (aby bolo možné pripradiť fotografiu ku konkrétnemu hráčovi). Fotografie musia byť v pomere strán 3:4 (ideálne veľkosť ako na OP/cestovný pas). Fotografia bude následne použitá pri profile hráča na portáli www.uni-liga.sk a na registračnej karte hráča.

Krok č.3 – úhrada členského príspevku

K dokončeniu registrácie hráča je potrebné uhradiť ročný členský príspevok za hráča vo výške 5 eur/rok. Úhradu je možné realizovať bankovým prevodom na účet Uniliga Bratislava ( IBAN: SK13 8330 0000 0026 0076 5217), alebo v hotovosti riaditeľovi danej súťaže. V prípade bezhotovostnej platby uvádzajte v poznámke pre príjemcu MENO a TÍM daného hráča.

Upozornenie!

Hráč, ktorý nesplnil všetky kroky registrácie (elektronický formulár, fotografia a úhrada členského) nebude pripustený do zápasu. V prípade štartu neregistrovaného hráča sa jedná o neoprávnený štart, ktorý bude v súlade so súťažným poriadkom Uniligy potrestaný kontumáciou daného stretnutia a prípadnými ďaľšími sankciami v súlade so Súťažným poriadkom Uniligy.

Prestupy hráčov

Hráči majú právo prestupovať medzi jednotlivými tímami Uniligy počas prestupového obdobia. Prestupové obdobie prebieha: letné prestupové obdobie 1. 7. – 30. 9. , zimné prestupové obdobie 1. 12. – 31. 3. Mimo prestupové obdobie nie je možné realizovať prestupy hráčov.

Prestup hráča prebieha prostredníctvom elektronického formulára (FORMULÁR – pripravujeme). Po vyplnení formulára budú kontaktovaní zástupcovia oboch dotkutých klubov či s prestupom súhlasia a následne bude hráč prepísaný na súpisku nového tímu.