Náhľad

Rekap.

Góly:

BLMF B: 4 S. Cintavý, 3 M. Križan, 2 V.Kubalec, 2 J.Chovanec, 1 M.Topor, 1 F. Dostál, 1 Povrazník

Zabávači: 1 M. Belica